Still mushrooms to be found…

20141011_103706

The choice Boletus badius (Bay bolete). Edible.

Advertisements

Sopp i furuskog

Disse matsoppene finner du i furuskog:

 • Rødbrun steinsopp
 • Smørsopp
 • Sandsopp
 • Furumatriske
 • Storkremle og flere andre kremler
 • Svartbrun rørsopp
 • Rimsopp
 • Riddermusserong
 • Sandmorkel
 • Blek piggsopp

Giftsopper i furuskog:
 • Panterfluesopp
 • Pluggsopp

Sopp i granskog

Mange av storsoppene lever i samliv med gran.

I relativt ung skog kan man finne, for eksempel, steinsopp, men i gammel skog finner man, for eksempel, fåresopp, blek piggsopp og traktkantarell.


Disse matsoppene finner du i granskog:

 Blek piggsopp
 Traktkantarell
 Kantarell
Gul trompetsoppBlå ridderhatt

Andre matsopper man finner i granskog er blek piggsopp, fåresopp, steinsopp, blodrørsopp, svartbrun rørsopp, blodsjampinjong, snøballsjampinjong, storkremle, granmatriske, rødnende fluesopp, rødnende parasollsopp og puddertraktsopp.
Giftige sopper vokser også sammen med gran, for eksempel spiss giftslørsopp, hvit fluesopp, panter fluesopp, rød fluesopp, pluggsopp og brun fluesopp.