Sopp på beitet og i grasmark

Disse matsoppene finner du på beitet og i grasmark:

 
 
 
Kongesjampinjong (Agaricus augustus
og andre sjampinjonger som f eks

 

De gode og sikre matsoppene

Lawyer’s wig
Matblekksopp

Matblekksopp er en av de fem sikre soppene. 
Og den eneste soppen man skal holde fuktig, 
f eks i en plastpose eller under et fuktig kjøkkenhåndklær. 
Men hvis man ikke er forberedt og finner en matblekksopp 
som roper etter å bli plukket, kan man pakke den inn i 

et stort, fuktig blad og lage en”vårrull”.


Furumatriske

Chanterelle
Kantarell 

 Piggsopp

Fem sikre sopper

Matblekksopp

Lawyer’s wig
Matblekksopp
Skivesopp. Sopp i gress. 
God matsopp.

Matblekksopp er en av de fem sikre soppene. Og den eneste soppen man skal holde fuktig, 
f eks i en plastpose eller under et fuktig kjøkkenhåndklær. Men hvis man ikke er forberedt og finner en matblekksopp som roper etter å bli plukket, kan man pakke den inn i 
et stort, fuktig blad og lage en”vårrull”.