Hvorfor er spiss giftslørsopp så giftig?

Hypotesen til 

professor Klaus Høiland 
på Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, 
en av landets fremste eksperter på nettopp giftslørsopper,

Advertisements