Sopp i furuskog

Disse matsoppene finner du i furuskog:

 • Rødbrun steinsopp
 • Smørsopp
 • Sandsopp
 • Furumatriske
 • Storkremle og flere andre kremler
 • Svartbrun rørsopp
 • Rimsopp
 • Riddermusserong
 • Sandmorkel
 • Blek piggsopp

Giftsopper i furuskog:
 • Panterfluesopp
 • Pluggsopp

Advertisements