Kort om musseronger av Gro Gulden

Karakterer i store trekk for musseronger:

  • vesentlig store, kjøttfulle arter uten ring
  • hatt og stilk fast forent
  • utrandete skiver 
  • hvitt sporepulver

Soppturleder Gro Gulden forklarer at det finnes musseronger i flere farger: lyse (eks reddik), brune (eks kastanje), grå (svartspettet) og gule (eks ridder) musseronger.

Vi spiser ikke brune  musseronger – unntatt bjørkemusserong og den eksklusive kransmusserong (matsutake).

Brune og grå musseronger finnes både som glatte/klebrige og matte/skjellete.

Advertisements