Sopp på beitet og i grasmark

Disse matsoppene finner du på beitet og i grasmark:

 
 
 
Kongesjampinjong (Agaricus augustus
og andre sjampinjonger som f eks

 

Advertisements