Catathelasma imperiale. Keisersopp.

TIPS: Har dobbel ring.
Spiselig, men bør ikke spises fordi den er sjelden. Edible.
Advertisements