Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, 40 timer

Kurset starter imorgen!

Kurset er delt i teoretisk og praktisk undervisning (forelesninger, demonstrasjoner, bestemmelsesøvelser og ekskusjoner). 

Prøve for soppsakkyndige – som gir mulighet til å ta soppkontroll som soppsakkyndig- kan avlegges først et år etter gjennomgått kurs.

Om prøven:
1. Det kreves sikker angivelse av navn på de slekter og arter som er oppført i pensumlisten.
2. Kandidaten skal kunne angi hva som kjennetegne alle de oppførte slekter og arter.
3. Det kreves sikker kjennskap til matnyttighet, evt giftighet hos slekter og arter på pensumlisten og de viktigste trekk i forgiftningsforløpet for de farligste artene.

Det er utdannet soppsakkyndige siden 1952 og totalt har 647 bestått Prøve for soppsakkyndige (eksamen avholdt 1953-2010).

Forum for soppsakkyndige er en profesjonsgruppe og arbeider for saker som angår soppsakkyndige og deres arbeid samt etterutdanning.

Advertisements