Sopputstilling på Soppens dag.

Flott markering av Soppens dag på Rustadsaga med sopputstilling m.m.
(Ta t-banen til Bogerud og gå/ta bussen til Rustadsaga)

Advertisements