De gode og sikre matsoppene

Lawyer’s wig
Matblekksopp

Matblekksopp er en av de fem sikre soppene. 
Og den eneste soppen man skal holde fuktig, 
f eks i en plastpose eller under et fuktig kjøkkenhåndklær. 
Men hvis man ikke er forberedt og finner en matblekksopp 
som roper etter å bli plukket, kan man pakke den inn i 

et stort, fuktig blad og lage en”vårrull”.


Furumatriske

Chanterelle
Kantarell 

 Piggsopp

Fem sikre sopper

Advertisements