MIN FØRSTE EKSKURSJON

Etter en kveld med teori var det soppekskursjon som sto på programmet. Vi dro ut på tur, forventningsfulle, sammen med våre to kursledere, soppsakkyndige begge to. 


Det som slo meg med en gang jeg kom ut i skogen med min nyervervede kunnskap, var hvor mange giftige sopper det var i skogen. De fleste soppene jeg så kunne jo ikke plukkes! 


Men jeg dro hjem med kurven full av matsopp, fornøyd med skogsturen og med soppfangsten.


Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening har også soppturer med soppsakkyndige hele soppsesongen for medlemmer og ikke-medlemmer i  Oslo-området, Asker eller Bærum. Det er bare å sjekke på nettet eller å melde seg på en sms-tjeneste for å få informasjon om neste sopptur. En fordel med å dra sammen med sakkyndige er at man slipper å måtte dra til soppkontroll – og risikerer å måtte kaste alle soppene fordi man har tatt med en liten, men supergiftig sopp oppi soppkurven. 


Se også aktivitetskalenderen til soppognyttevekster.no for informasjon om turer i hele landet.

Advertisements